Home | Algemeen nieuws

2012-03-08 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Stukken voor de ALV van Zuiderzeezwemmers 21 maart 2012

 

Aan de leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de Zuiderzeezwemmers

 

Datum:          21 maart 2012

Tijd:                20.00 uur

Plaats:           Zwembad Overboord, Educalaan 30 te Dronten

 

Agenda:

1.            Opening

2.            Vaststellen agenda.

3.            Notulen van de ledenvergadering van 16 maart 2011

4.            Mededelingen

5.            Jaarverslag secretaris/ledenadministratie

6.            Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie

7.            Jaarverslagen commissies

8.            Verkiezing kascontrolecommissie 2012

9.            Begroting 2012

10.         Voorstel contributie 2012 en wedstrijdgeld wedstrijdzwemmen

11.         Beleidsplan en Statuten

12.         Pauze

13.         Bestuurswijziging en bestuursverkiezingen

14.         Jubileum

15.         Rondvraag

16.         Sluiting

 

Graag nodigen wij voor deze vergadering u/je en ook de ouders van onze jeugdleden uit.

 

Hier kunt u de stukken downloaden voor de ALV

 

Namens het bestuur,

 

Lisanne Andeweg, secretaris

Sponsoren