Home | Algemeen nieuws

2013-02-03 Agenda en stukken ALV van 27 maart 2013

 

Uitnodiging voor de ALV van Zuiderzeezwemmers 27 maart 2013

 

Aan de leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de Zuiderzeezwemmers

 

Datum:          27 maart 2013

Tijd:                20.00 uur

Plaats:           Zwembad Overboord, Educalaan 30 te Dronten

 

Agenda:

1.            Opening

2.            Vaststellen agenda.

3.            Notulen van de ledenvergadering van 21 maart 2012

4.            Mededelingen

5.            Jaarverslag secretaris/ledenadministratie

6.            Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie

7.            Jaarverslagen commissies

8.            Verkiezing kascontrolecommissie 2013

9.            Begroting 2013

10.         Voorstel contributie 2013

11.         Beleidsplan en Statuten

12.         Pauze

13.         Bestuurswijziging en bestuursverkiezingen

14.         Rondvraag

15.         Sluiting

 

Graag nodigen wij voor deze vergadering u/je en ook de ouders van onze jeugdleden uit.

Download hier de stukken voor de ALV 2013

 

Namens het bestuur,

 

Lisanne Andeweg, secretaris

Sponsoren