Home | Algemeen nieuws

Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014

Uitnodiging voor de ALV van Zuiderzeezwemmers 26 maart 2014

 

Aan de leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de Zuiderzeezwemmers

 

Datum:           26 maart 2014

Tijd:                20.00 uur

Plaats:           Zwembad Overboord, Educalaan 30 te Dronten

 

Agenda:

1.            Opening

2.            Vaststellen agenda.

3.            Notulen van de ledenvergadering van 27 maart 2013

4.            Mededelingen

5.            Jaarverslag secretaris/ledenadministratie

6.            Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie

7.            Jaarverslagen commissies

8.            Verkiezing kascontrolecommissie 2014

9.            Begroting 2014

10.         Voorstel contributie 2014

11.         Pauze

12.         Statuten

13.         Bestuurswijziging en bestuursverkiezingen

14.         Rondvraag

15.         Sluiting

 

Hier kunt u de stukken downloaden.

 

Graag nodigen wij voor deze vergadering u/je en ook de ouders van onze jeugdleden uit.

 

Namens het bestuur,

 

Lisanne Andeweg, secretaris

Sponsoren