Inschrijven


M V


Bovengenoemd persoon wenst lid te worden van Zwem- en Waterpolovereniging ZuiderZeeZwemmers (ZZZ) in Dronten. Hij/Zij aanvaardt hiermee het lidmaatschap van de K.N.Z.B. met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hij/zij verklaart geen contributieschulden bij een andere zwemvereniging te hebben.

Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus. Opzeggen kan schriftelijk bij de ledenadministratie maar bij voorkeur per email, zie hiervoor het opzegformulier.

Betaling kan alleen via automatische incasso via onderstaande machtiging. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 en wordt bij de eerste incasso geïnd. Het lidmaatschap van de K.N.Z.B. wordt jaarlijks door de K.N.Z.B. vastgesteld en wordt bij de incasso van januari geïnd.

De contributie bedraagt per jaar:

  • € 219,- voor Elementair zwemmen
  • € 240,- voor Wedstrijdzwemmen, Waterpolo en Synchroonzwemmen
  • € 219,- voor Masterzwemmen


Machtiging


Bovengenoemd persoon verleent door inzending van dit formulier tot wederopzegging machtiging aan de Zwem- en Waterpolovereniging ZuiderZeeZwemmers te Dronten om van bovengenoemde rekening bedragen betreffende contributie en K.N.Z.B. kosten af te schrijven.


betaling in 3 termijnen in de maanden oktober, januari en mei
betaling in 10 termijnen in de maanden september t/m juni
Alle velden met een * zijn verplicht